non-greedy повторители

Помните ли повторителите в регулярните изрази? И при тях можем да изключваме алчността. Променя държанието в това да се стреми да хване възможно най-малко.

s*?
s+?
s??
s{n,m}?
s{n,}?